Ácsi Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Aktualitások

Főoldal / Aktualitások

Az Ácsi Református Egyházközség Elnökségének tájékoztatója

Gerecsei Zsolt / 2020-05-14 21:05:01

Kedves Testvéreink!
A Koronavírus-járványhelyzet alakulása nyomán Magyarország Kormányának és Református Egyházunk Zsinatának állásfoglalása alapján újra indítjuk a gyülekezeti istentiszteleti alkalmakat. Május 17-én vasárnap 10 órától templomi istentisztelet lesz.
A szükséges járványügyi rendelkezések betartást kérjük mindenkitől! Ezért -maszkban jöjjenek,
-egymástól a szükséges 1,5-2 méteres távolságot a padokban tartsák be. (ne feltétlenül a megszokott helyeiket keressék, az ülésrendben segíteni fogunk) -a templom bejáratainál fertőtlenítős kéztörlési lehetőséget biztosítunk -a kézfogást, személyes érintkezést mellőzzék
Egyelőre csak a délelőtti istentiszteletet tartjuk, az eddigi televíziós közvetítésben megszokott rövidebb formában. Mindazok számára, akik koruk, betegségük, esetleg félelmeik miatt nem mernek eljönni, továbbra is biztosítjuk a televíziós istentiszteletek lehetőségét, így a május 17-i istentiszteletről is készül felvétel, mely nem vasárnap a megszokott időben, hanem egy későbbi időpontban kerül adásba illetve az elektronikus felületekre.
Mindannyiuk életére, a személyes találkozás reményében Isten áldását kérjük.

Tisztelettel és testvéri szertettel:
Az Ácsi Református Egyházközség Elnöksége.
tovább

Zsinati tájékoztató

Gerecsei Zsolt / 2020-05-05 14:43:21

Felhívás! A Református egyház értesíti híveit, hogy a Zsinat rendelkezései alapján, továbbra sincs a templomban istentisztelet. A már megszokott módon a Városi Televízión, illetve a youtube-on keresztül van vasárnaponként istentisztelet. Ács, 2020.05.05. Ácsi Református Egyházközség tovább

A húsvéti istentisztelettel kapcsolatban az alábbi két lehetőséget hirdetjük

Gerecsei Zsolt / 2020-04-08 10:53:54

Kedves Testvéreink!

A húsvéti istentisztelettel kapcsolatban az alábbi két lehetőséget hirdetjük:

 

1,  Zsinatunk Elnöksége megfogalmazta ajánlását: aki teheti, buzdítsa a gyülekezeti tagokat, hogy kapcsolódjanak be a Duna Televízió által, húsvét vasárnap 9.00 órakor kezdődő istentisztelet-közvetítésbe. Ez a kárpát-medencei magyar reformátusság közös istentisztelete. Éljük át így is hitbéli és nemzeti összetartozásunkat, a Nemzeti Összetartozás Évében! A nagy nyomorúságban áldott ajándék ez. Ne felejtsük el, hogy ezt a közvetítést azok a Testvéreink is követhetik, akik az internetes közvetítésekbe nem tudnak bekapcsolódni. A Dunántúli Református Egyházkerület vezetése is, a húsvét vasárnapra nézve, a közös televíziós istentiszteleten való részvételt tanácsolja.


tovább

Nagyheti olvasmányok - Húsvét

Gerecsei Zsolt / 2020-04-05 22:23:46

Húsvét: ÉL AZ ÚR! Olvasandó: Lukács 24, 13-35

 

„Él a Jézus, ami fejünk, keresztyének énekeljünk!" - szinte minden gyülekezetünkben felzendül húsvétkor a 347. dicséret.

Az emmausi tanítványok nemcsak az angyalok üzenetét adják tovább: „azt mondják, hogy ő él", hanem ezzel kimondják a csodálatos hitvallást.


tovább

Nagyheti olvasmányok - Nagypéntek

Gerecsei Zsolt / 2020-04-05 22:22:43

Nagypéntek: AZ ÚR KERESZTJE Olvasandó: Ézsaiás 53,10

 

Egyetlen mondatban foglalja össze az Úr Szenvedő Szolgájának alakját, küldetését a próféta: „Az Úr akarata célhoz jut vele." Legyen segítségünkre ez a mondat, hogy Jézus Krisztus szenvedésének értelmét, áldását, üzenetét össze tudjuk foglalni a világ és a magunk számára!


tovább

Nagyheti olvasmányok - Nagycsütörtök

Gerecsei Zsolt / 2020-04-05 22:21:09

Nagycsütörtök: AZ ÚR ASZTALA Olvasandó: Márk 14, 17-54

Nagycsütörtökön az utolsó vacsorát, Jézus Olajfák hegyi gyötrődését és elfogatását ünnepeljük. Sűrűsödnek, peregnek az események. Ugyanakkor ezek felidézésével nemcsak emlékezünk. Jézus ugyanis ezekben a jövőre nézve adott útmutatást. Vagyis követői számára fogalmazta meg, mi jellemezze az életüket. tovább

Nagyheti olvasmányok - Virágvasárnap

Gerecsei Zsolt / 2020-04-05 22:13:13

Virágvasárnap: JÉZUS AZ ÚR! Olvasandó: János 18,19-21

„Amiről nem beszélünk, az nincs." Sokan így gondolkodnak és kerülnek minden kényes témát, sőt zavarja őket az is, ha mások beszélnek róla. Ma is, amikor mindent ki lehet mondani, érezzük, hogy a krisztusi üzenet képviselete komoly akadályokba ütközik: erők csoportosulnak azért, hogy ezt az üzenetet elnémítsák.


tovább

Húsvéti Református Istentisztelet és Úrvacsora Ácson – online és a kábeltelevízión keresztül

Gerecsei Zsolt / 2020-04-03 15:01:21

„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül..." (I.Kor. 15,20)

Húsvéti Református Istentisztelet és Úrvacsora Ácson - online és a kábeltelevízión keresztül

Kedves Testvéreim!

A közeledő húsvéti ünnepek is - jelenleg érvényes rendelkezések értelmében - rendhagyóan történnek a kialakult járványhelyzet miatt.

Ugyanakkor igyekszünk gondoskodni arról, hogy legalább online vagy televízió készüléken keresztül húsvét vasárnap együtt ünnepelhessünk. Sőt, zsinatunk útmutatása szerint arra is lehetőség lesz, hogy úrvacsorával éljünk otthonainkban az istentisztelet közvetítése alatt. Ez sem a Biblia tanításával, sem hitvallásainkkal nem ellenkezik.

 

Szeretettel hívunk és buzdítunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be ebbe a rendhagyó, de valóságos lelki közösségbe, mely Krisztussal és egymással való egységünket ábrázolja ki. Kérjük, hogy a következőket vegyük figyelembe:


tovább

Gyülekezetünk anyagi helyzetével kapcsolatban

Gerecsei Zsolt / 2020-04-02 16:08:38

Amint azt mindannyian szomorúan tapasztaljuk, hetek óta nem találkozhatunk semmilyen gyülekezeti alkalmon. Ennek lelki terheit is érezzük, amennyire lehet, a helyi városi televízión, elektronikus felületen keresztül igyekszünk pótolni, templomunkból közvetített rendhagyó istentiszteletekkel. Gyülekezetünk elnöksége azonban azt a „gazdasági hatást” is látja, mely a kieső perselypénzek, az elmaradó legátus-pénz, a találkozások elmaradása miatti befizetések (egyházfenntartói járulék, adományok) kiesése miatt alakul ki. Erre annál is inkább oda kell figyelnünk, mert a tavalyi évben az iskola felújítása, a vele párhuzamosan folyó EFOP program-pályázat komoly terhet ró a gyülekezet pénztárára a szokásos fizetnivalókon túl. Mindezeket figyelembe véve, kérjük Testvéreinket, hogy lehetőségeik szerint egyházukat továbbra is támogassák. Legmegfelelőbb lenne a banki szolgáltatások igénybe vétele. Egyházközségünknek az OTP Banknál vezetett számláján minden befizetés megoldható, az összeg mellett annak célját megjelölve („egyházfenntartás”, vagy „adomány…… célra” stb) Számlaszámunk: OTP Bank, 11740078-20000909 Köszönettel: Ácsi Református Egyházközség elnöksége tovább

Az adó 1% felajánláshoz technikai szám

Gerecsei Zsolt / 2020-04-02 16:07:30

Kedves Testvéreink!

 

A 2020. évi adóbevallási időszakban is tisztelettel kérjük, gondoljanak Egyházunk támogatására.

Két lehetőség áll előttünk.

Adónk „első” 1%-ával a Magyarországi Református Egyházat támogathatjuk. Ez azért fontos, mert a felajánlók száma és a felajánlások összege az országos elosztásban is jobb helyzetbe hozhatja egyházunkat. Ugyanakkor pályázati, támogatási rendszereken keresztül nagyobb arányban jelenik meg gyülekezeti szinten is a lehetőségek sora.

Ennek technikai száma: 0066

Adónk „második” 1%-ával közvetlenül támogathatjuk a magunk gyülekezetét a Templomunkért Alapítványon keresztül. Az ide felajánlott egy százalékok közvetlenül Ácsra érkeznek, és a korábbi évek gyakorlata szerint részint templomunkon tudunk kisebb felújításokat, korszerűsítéseket végezni, és támogatjuk a gyermekek, ifjúság körében végzett szolgálatot (táborok, kirándulások stb).

E felajánláshoz alapítványunk adószáma: 18606326-1-11

Köszönettel: Ácsi Ref. Egyházközség elnöksége

tovább